HomeΌροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Γενικά

Η εταιρεία ΑΘΗΝΕΑ Εκδοτική Συμβουλετική Μον. ΙΚΕ (εφεξής η “Εταιρεία” ή “εμείς”), εδρεύουσα επί της οδού Δημητρίου Σούτσου 39, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα, Ελλάδα, μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.a8inea.com (εφεξής η “αθηΝΕΑ” ή ο “διαδικτυακός τόπος”) και του ομώνυμου newsletter (εφεξής το “newsletter”) προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου και/ή οι λήπτες του newsletter θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά.

Η περιήγηση στην αθηΝΕΑ, η χρήση των υπηρεσιών της, καθώς και η λήψη του ομώνυμου newsletter, συνιστούν έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης, της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου, καθώς και της Πολιτικής για τα Cookies. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το συνολικό περιεχόμενο της αθηΝΕΑς και του newsletter, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών και φωτογραφιών είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων, προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και διατίθεται στους επισκέπτες της αθηΝΕΑς ή παραλήπτες του newsletter αυστηρά για μη εμπορική, προσωπική χρήση. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην αθηΝΕΑ και στο newsletter, ανεξαρτήτως εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή η παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κ.λπ.

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των δικαιωμάτων της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (downloading), μετάφραση, τροποποίηση και γενικά χρήση με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένου του newsletter, για οποιονδήποτε σκοπό πλην της αυστηρά μη εμπορικής, προσωπικής χρήσης, χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου το κάθε είδους και μορφής περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου και του newsletter της να μην προσβάλει σε καμία περίπτωση δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και δη είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία, με ή άνευ υπαιτιότητας των συντακτών και συνεργατών της. Αν παρά ταύτα θεωρείτε ότι οποιαδήποτε ανάρτηση ή στοιχείο του διαδικτυακού μας τόπου προσβάλλει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε έγγραφη γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 στο e-mail: a8inea@a8inea.com, προσδιορίζοντας τα δικαιώματα που υποστηρίζετε ότι προσβάλλονται, το ακριβές περιεχόμενο, απόσπασμα ή στοιχείο διά του οποίου πραγματοποιείται η προσβολή, ει δυνατόν, τις διατάξεις του νόμου που κατά την άποψή σας παραβιάζονται, τους όρους υπό τους οποίους θεωρείτε ότι μπορεί να αρθεί η προσβολή και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου για το ζήτημα προσώπου σας. Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ερευνήσει και να ανταποκριθεί χωρίς καθυστέρηση στο αίτημά σας.

Τυχόν παράθεση αποσπασμάτων σε αναρτήσεις του διαδικτυακού μας τόπου από δημοσιεύσεις και έργα τρίτων γίνεται αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης, θεμελίωσης και πληρότητας των άρθρων μας και συνοδεύεται πάντα από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή. Ενδέχεται, επίσης, στον διαδικτυακό μας τόπο ή μέσω του newsletter μας να γίνεται περιορισμένη αναπαραγωγή έργων εικόνας ή ήχου στο πλαίσιο επίκαιρων γεγονότων αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης ή διατύπωσης κριτικής και υπό τους όρους που θέτουν οι ίδιοι οι δημιουργοί ή οι διοργανωτές των γεγονότων.

Υποχρεώσεις του Επισκέπτη της αθηΝΕΑς

O επισκέπτης της αθηΝΕΑς οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να απέχει από κάθε παράνομη, κακόπιστη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της αθηΝΕΑς, συμπεριλαμβανομένου του newsletter.

Ο διαδικτυακός τόπος και το newsletter μας απευθύνονται σε ενηλίκους, οι δε έχοντες την επιμέλεια ανηλίκων οφείλουν να ελέγχουν την πρόσβαση αυτών στο διαδίκτυο. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, υλική ή μη, προκληθεί από τυχόν πρόσβαση ανηλίκων στον διαδικτυακό τόπο, στις υπηρεσίες αυτού και/ή στο newsletter της.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία διενεργεί αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και έλεγχο ακρίβειας, ορθότητας, σαφήνειας και πληρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου της αθηΝΕΑς και του ομώνυμου newsletter, ωστόσο δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα αυτών. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου και/ή παραλήπτη του newsletter της, συμπεριλαμβανομένης κάθε θετικής ή αποθετικής, υλικής ή μη, ηθικής βλάβης ή ζημίας που τυχόν προκληθεί από ενέργεια ή παράλειψη οιουδήποτε συνεργαζόμενου στο διαδικτυακό τόπο προσώπου και οφειλόμενης, ενδεικτικά, στην πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή του newsletter, στη μη ορθότητα ή μη πληρότητα του περιεχομένου τους, μη διαθεσιμότητα ή μη καταλληλότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού, κακόβουλου λογισμικού ή άλλων επιζήμιων στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εν γένει ηλεκτρονικό εξοπλισμό του επισκέπτη της αθηΝΕΑς, του χρήστη των υπηρεσιών της και/ή παραλήπτη του ομώνυμου newsletter. Ομοίως δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλμα.

Απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται σε διάφορες δημοσιεύσεις, κείμενα και άρθρα της αθηΝΕΑς αποτελούν απόψεις και γνώμες των συντακτών τους και όχι του διαδικτυακού μας τόπου. Η Εταιρεία ομοίως δεν ευθύνεται για ενέργειες, παραλείψεις και/ή πταίσμα των συντακτών των δημοσιευμάτων της αθηΝΕΑς. Σε κάθε περίπτωση, αν θεωρείτε ότι προσβάλλεται οποιοδήποτε δικαιώμά σας ή ότι περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ή του newsletter μας είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε διάταξη του νόμου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε σχετικά μαζί μας στο e-mail: a8inea@a8inea.com.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αθηΝΕΑ ή στο newsletter μας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη, συμβουλή ή προτροπή, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

Σύνδεσμοι Προς Άλλους Διαδικτυακούς Τόπους

Ο διαδικτυακός τόπος και τα newsletters μας περιλαμβάνουν συνδέσμους (links), υπερσυνδέσμους (hyperlinks), διαφημιστικά banners και εν γένει αναφορές (από κοινού οι “σύνδεσμοι”) σε διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές τρίτων (από κοινού “διαδικτυακοί τόποι τρίτων”), ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην αθηΝΕΑ. Η Εταιρεία δεν συνδέεται με τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ούτε αντλεί οποιοδήποτε όφελος από την τοποθέτηση των συνδέσμων.

Οποιοσδήποτε σύνδεσμος προς διαδικτυακό τόπο τρίτου παρέχεται για τη διευκόλυνση και/ή πληρέστερη ενημέρωση του χρήστη και η Εταιρεία δεν αποδέχεται ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (όπως ενδεικτικώς διαφήμιση ή πώληση) μέσω των τόπων αυτών, ούτε για την οικεία πολιτική προστασίας απορρήτου και την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και εν γένει για την καταλληλότητα, διαθεσιμότητα, ορθότητα, ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου τους. Σας καλούμε να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τους όρους χρήσης και πολιτικές (απορρήτου, cookies) που διέπουν τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τους δικούς μας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση διαδικτυακού τόπου τρίτου, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους παρόχους.

Newsletter

Οι ως άνω όροι ισχύουν mutatis mutandis για το περιεχόμενο και τη χρήση του newsletter της αθηΝΕΑς. Η εγγραφή στη λίστα παραληπτών του ομώνυμου newsletter ουδεμία αξίωση δημιουργεί για τη λήψη newsletter και/ή από τη μη αποστολή αυτού.

Τελικοί Όροι

Πεδίο Χρήσης 
Ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας και το newsletter μας έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό, οι δε χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων της χώρας/των χωρών στους οποίους υπόκεινται. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των υπηρεσιών της, περιλαμβανομένης της αποστολής του newsletter της, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία
Οι ανωτέρω Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης του διαδικτυακού τόπου και του newsletter αθηΝΕΑ, καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις θεμελιώνονται ή απορρέουν από αυτά, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και διέπονται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση και το περιεχόμενο της αθηΝΕΑς και/ή του newsletter υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Διαιρετότητα
Τυχόν ακυρότητα όρου ή διάταξης εκ των ανωτέρω δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων.

Τροποποιήσεις
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτών.

Εφόσον εξακολουθείτε να επισκέπτεστε την αθηΝΕΑ και/ή να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης του newsletter μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε αναθεώρηση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης, η οποία προσηκόντως έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2021

Copyright © 2021 αθηΝΕΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, στο inbox σου κάθε μεσημέρι!

ΕΓΓPΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

+