ΑρχικήΌροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η εταιρεία ΝΟVEL SK IKE, μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.a8inea.com (εφεξής η αθηΝΕΑ) και του ομώνυμου newsletter (εφεξής το newsletter) προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κατωτέρω όρους, τους οποίους οι επισκέπτες της ιστοσελίδας ή/και οι λήπτες του newsletter θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/ χρήση της ιστοσελίδας ή του newsletter. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα ή/και η χρήση των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένης της λήψης του newsletter, συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ή/και στο newsletter.

Δεδομένου ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν στο μέλλον, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας ή/και λήπτες του newsletter (στο εξής αποκαλούμενοι απο κοινού ή χωριστά «επισκέπτες της αθηΝΕΑς» ή «επισκέπτης της αθηΝΕΑς»)  οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της αθηΝΕΑς (ιστοσελίδας και newsletter), εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά σήματα ή διακριτικά τρίτων, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ΝOVEL SΚ ΙΚΕ (εφεξής «η Εταιρεία») και διατίθενται στους επισκέπτες της αθηΝΕΑς αυστηρά για προσωπική τους χρήση.

Υποχρεώσεις του Επισκέπτη της αθηΝΕΑς

O επισκέπτης της αθηΝΕΑς οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της αθηΝΕΑς.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλη ιστοσελίδα (website), παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη και η εταιρεία δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) σε άλλη τέτοια ιστοσελίδα (website).

Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η Εταιρεία για τυχόν ζημιά που τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη της ιστοσελίδας, ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου, ενεργειών τρίτων κ.ά. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδ ή στο newsletter αθηΝΕΑ δεν αποτελούν σε καμμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν έχει oποιαδήποτε ευθύνη για την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για τη διαδικτυακή πύλη της αθηΝΕΑς, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων (websites) και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τα οποία επιλέγει να επισκεφθεί ο επισκέπτης μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στην αθηΝΕΑ. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται ευθέως στους αντίστοιχους τόπους (websites) και σελίδες.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων και των σελίδων αυτών, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

H ιστοσελίδα και το newsletter απευθύνoνται σε ενηλίκους και η Εταιρεία δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη από τυχόν πρόσβαση σε αυτά ανηλίκων.

Η εγγραφή του επισκέπτη για να λαμβάνει το newsletter αθηΝΕΑ δεν δημιουργεί καμία απολύτως αξίωσή του για τη λήψη του είτε από τη μη αποστολή του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ιστοσελίδα ή την αποστολή του newsletter οποτεδήποτε.

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Διαβάστε περισσότερα για την πολιτική προστασίας απορρήτου της αθηΝΕΑς, εδώ.

Πληροφορίες που Συγκεντρώνουμε

Στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τους λήπτες του newsletter μας μπορούν να συλλέγονται από πλατφόρμες τρίτων (όπως το Facebook ή Google Analytics ή άλλες), καθώς και από εφαρμογές στις οποίες η πρόσβαση και η χρήση πραγματοποιείται μέσα από τους προαναφερθέντες διαδικτυακούς τόπους ή πλατφόρμες τρίτων. Στη διαδικασία αυτή δεν συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα.

Προσωπικά Δεδομένα

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα αθηΝΕΑ, μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να εγγραφείτε στο newsletter αθηΝΕΑ, συμπληρώνοντας σε μία online φόρμα αίτησης τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας («email»).

Κάθε λήπτης του newsletter μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί παντώντας κλικ στην ένδειξη «Unsubscribe» που βρίσκεται στο κάτω μέρος του newsletter.

Ο λήπτης του newsletter, έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να μοιραστεί το newsletter στο Facebook ή να αποστείλει πρόσκληση για εγγραφή σε τρίτους (κάνοντας κλικ στις ενδείξεις «share» και «invite a friend», που βρίσκονται στο κάτω μέρος του newsletter), οι οποίοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν στο newsletter, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική τους διεύθυνση σε μια online φόρμα αίτησης, που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Η Εταιρεία διατηρεί Αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών του newsletter. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο στους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους.

Εκτός από την Εταιρεία, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (εν προκειμένω στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου), έχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα MailChimp, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, και στην οποία μεταφέρονται νομίμως τα ανωτέρω στοιχεία.

Η συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτων συνεπάγεται και την συναίνεσή σας στην ως άνω μεταφορά, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικής διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, Ν. 3471/2006, Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών.

Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, ή εφόσον έχει λάβει την προηγούμενη συναίνεση σας.

Προστασία Ανηλίκων

Η ιστοσελίδα και το newsletter αθηΝΕA απευθύνεται σε ενηλίκους. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν στην ιστοσελίδα ή λάβουν το newsletter αθηΝΕΑ, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Τα Δικαιώματά Σας και σε Ποιόν να Απευθυνθείτε

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@a8inea.com.

Έχετε το δικαίωμα:

  • πρόσβασης των προσωπικών σας δεδομένων π.χ. αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς,
  • αντίρρησης π.χ. διόρθωσης, διαγραφής, μη χρήσης, μη επικοινωνίας κ.λπ.
  • αναφοράς οιασδήποτε αθέμιτης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.

Τροποποίηση της Πολιτικής μας για την Προστασία Απορρήτου

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών αυτής της πολιτικής. Οι αλλαγές αυτές θα ανακοινώνονται πάντα σε αυτή τη σελίδα. Σας προσκαλούμε να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα για να διασφαλίζετε ότι έχετε πάντα τη σχετική ενημέρωση.

Πολιτική Σχετικά με τα Cookies

Ο όρος «cookie» περιγράφει ένα μικρό αρχείο που ζητά την άδειά σας για να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Εάν συμφωνήσετε, το αρχείο εγκαθίσταται και βοηθά στην ανάλυση της περιήγησής σας και σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε ένα συγκεκριμένο site.

Προς το παρόν, δεν χρησιμοποιούμε cookies, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον με στόχο την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες των επισκεπτών της. Εφόσον αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε cookies, θα προβούμε σε σχετική ανακοίνωση σε αυτή τη σελίδα.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Οι περισσότεροι web browsers τα αποδέχονται αυτόματα, αν και έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τον web browser σας να τα απορρίπτει αυτόματα.

Σύνδεσμοι σε Άλλους Ιστότοπους

Το website μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλα websites σχετικού ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιώντας αυτά τα links, φεύγετε από το site μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε έλεγχο κανενός άλλου site. Για το λόγο αυτό, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που μοιράζεστε όταν επισκέπτεστε τέτοια websites τα οποία δεν ακολουθούν την παρούσα πολιτική εμπιστευτικότητας. Πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί και να ελέγχετε την πολιτική εμπιστευτικότητας των websites που επισκέπτεστε.

Τελικοί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστόποπου και του newsletter αθηΝΕΑ, καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις θεμελιώνονται ή προκύπτουν απο αυτούς, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε σχετική διένεξη ή αμβισβήτηση που ενδέχεται να προκύψει υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.