Ειρήνη Μποτονάκη: “Η Διάθεση Πόρων Προς ΜμΕ Δρα Ευεργετικά στον Κοινωνικό Ιστό”

Το ότι η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση αποτελεί μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν αποτελεί, ασφαλώς, είδηση. Με στόχο να συμβάλει ευεργετικά στην ενίσχυση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία δραστηριοποιείται απρόσκοπτα στην Ελλάδα από το 1963 (με εξαίρεση την επταετία της χούντας), έχει υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της κρίσης μια σειρά από προγράμματα χρηματοδοτήσεων στη χώρα μας, έχοντας μάλιστα αυξήσει σημαντικά και το ποσοστό των χρηματοδοτήσεών της που κατευθύνονται σε ΜμΕ.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια μόνο, έχουν διατεθεί σε ελληνικές τράπεζες 2,3 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ΜμΕ, από τα οποία 2,0 δισ. έχουν ήδη διοχετευτεί σε 2.251 επιχειρήσεις που απασχολούν σχεδόν 183 χιλιάδες εργαζόμενους. Η κοινωνική ανταποδοτικότητα των χρηματοδοτήσεων αυτών θα μπορούσε να μεταφραστεί ως εξής: με κάθε εκατομμύριο ευρώ που δάνεισε η ΕΤΕπ προς όφελος ΜμΕ, κατά μέσο όρο, συνεισέφερε στο να διατηρηθούν σχεδόν 90 θέσεις εργασίας.

Μιλήσαμε με την Ειρήνη Μποτονάκη, Global Relationship Manager της ΕΤΕπ για τον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, για τον κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του οργανισμού στη χώρα μας, αλλά και ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΜμΕ που βρίσκεται υπό επεξεργασία και στοχεύει και στην ανάδειξη γυναικών στο χώρο εργασίας.

Μέσα από τα προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, η ΕΤΕπ αυξάνει τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας και δη των ΜμΕ σε μια συγκυρία κατά την οποία οι τελευταίες έχουν αντιμετωπίσει ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες σε επίπεδο άντλησης χρηματοδότησης. Πείτε μας δυο λόγια για το πώς λειτουργεί η διαδικασία αυτή, η οποία ως μεσάζοντα έχει τις ελληνικές τράπεζες;

Στην ΕΤΕπ χρηματοδοτούμε ΜμΕ είτε άμεσα (στην περίπτωση μεγαλύτερων σε μέγεθος εταιριών), ή συχνότερα, λόγω οικονομιών κλίμακας, έμμεσα, μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών. Εμείς δανείζουμε τις τράπεζες και αυτές αναλαμβάνουν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους μας για να χορηγήσουν δάνεια σε ΜμΕ, με βάση τις δικές τους διαδικασίες και πιστωτικές πολιτικές.

Στην Ελλάδα, μέχρι τώρα, σχεδόν 510 εκατ. ευρώ έχουν διοχετευτεί από τις συνεργαζόμενες τράπεζες σε επιχειρήσεις που έχουν έως τώρα δημιουργήσει σχεδόν 2.200 νέες θέσεις εργασίας για Νέους.

Ποιος θα ήταν ένας μέχρι στιγμής απολογισμός αυτών των προγραμμάτων χρηματοδότησης ΜμΕ της ΕΤΕπ στην Ελλάδα; Πώς μετράτε τον κοινωνικό αντίκτυπο των διαφορετικών πρωτοβουλιών σας;

Τα τελευταία 2,5 χρόνια, έχουμε διαθέσει σε ελληνικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση ΜμΕ 2,3 δισ. ευρώ, τα οποία συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης μόχλευσης που αναλαμβάνουν οι τράπεζες, μεταφράζονται σε 4,6 δισ. ευρώ προς όφελος ΜμΕ. Μέχρι στιγμής, και καθώς κάποια από τα προγράμματα αυτά βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, από τα 2,3 δισ., 2,0 έχουν ήδη διοχετευτεί από τις τράπεζες σε ΜμΕ.

Όσον αφορά στον κοινωνικό αντίκτυπο, θεωρούμε πως σε μία οικονομία που δοκιμάζεται και λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η διάθεση πόρων προς ΜμΕ, και δη στους προνομιακούς όρους της ΕΤΕπ, δρα ευεργετικά στον κοινωνικό ιστό, καθώς βοηθά επιχειρήσεις να επιβιώσουν και θέσεις εργασίας να διατηρηθούν, κάτι που στην Ελλάδα της κρίσης δεν είναι καθόλου δεδομένο. Μάλιστα, έχουμε υπολογίσει πως μέσω των εν λόγω προγραμμάτων που τρέχουν τα τελευταία 2,5 χρόνια, με κάθε εκατομμύριο ευρώ που δανείσαμε, συνεισφέραμε στο να διατηρηθούν σχεδόν 90 πολύτιμες θέσεις εργασίας.

Συστήσατε την πρωτοβουλία “Jobs for Youth” το 2013. Ποια ήταν η στόχευσή της και πώς έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής στην περίπτωση της Ελλάδας;

Η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Jobs for Youth” δημιουργήθηκε με στόχο τη συμβολή στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, καθώς αναγνωρίσαμε πως αυτή θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αντίστοιχα και στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου η νεανική ανεργία ξεπέρασε το 50% στις αρχές του 2016.

Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, προσφέρουμε ακόμη χαμηλότερα επιτόκια σε εκείνες τις επιχειρήσεις που στηρίζουν έμπρακτα τη νεανική απασχόληση, προσλαμβάνοντας Νέους 15-25 ετών ή προσφέροντάς τους δυνατότητες πρακτικών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τεχνικών καταρτίσεων, κ.λπ. Στην Ελλάδα, μέχρι τώρα, σχεδόν 510 εκατ. ευρώ έχουν διοχετευτεί από τις συνεργαζόμενες τράπεζες σε επιχειρήσεις που έχουν έως τώρα δημιουργήσει σχεδόν 2.200 νέες θέσεις εργασίας για Νέους.

Στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΜμΕ που επεξεργάζεστε, πέρα από την έμφαση στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, επιδιώκετε να ενισχύσετε και την ανάδειξη γυναικών στο χώρο εργασίας. Με ποιους τρόπους καταπολεμάται η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Σωστά, στα πλαίσια της νέας πιστωτικής γραμμής προς τις ελληνικές τράπεζες που αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε, θα επιδιώξουμε να ενισχύσουμε -για πρώτη φορά στην Ελλάδα- και την ανάδειξη γυναικών στο χώρο εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπεύουμε να χορηγήσουμε δάνεια σε τράπεζες με αποκλειστικό σκοπό την εν συνεχεία χρηματοδότηση επιχειρήσεων που είτε ανήκουν κατά πλειοψηφία σε γυναίκες ή διοικούνται κατά πλειοψηφία από γυναίκες.

H ΕΤΕπ είναι ο μόνος υπερεθνικός οργανισμός που έχει υιοθετήσει στρατηγική για την ισότητα των φύλων και την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Μιλήστε μας για τους λόγους που σας οδήγησαν να την εισάγετε στην Ελλάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή;

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης στρατηγικής που υιοθετήσαμε στα τέλη του 2016, εξετάσαμε την εφαρμογή της και στην Ελλάδα. Εκεί διαπιστώσαμε, λοιπόν, μέσα από πρόσφατες έρευνες, ότι ενώ οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 50% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, εκπροσωπούνται σε κάτω του 30% των διοικητικών θέσεων. Αναγνωρίζοντας αυτή την κοινωνική αναντιστοιχία, αναλαμβάνουμε δράση για να ενθαρρύνουμε την εξάλειψή της!

Η συνέντευξη αυτή δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Φιλελεύθερος” στις 15 Μαρτίου 2019.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ
Editor-in-Chief & CEO
Editor-in-Chief & CEO

Η Μαριάννα Σκυλακάκη είναι οικονομολόγος, εκδότρια και αρχισυντάκτρια της αθηΝΕΑς, του βραβευμένου ελληνικού διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης που έχει τα μάτια του στραμμένα στο μέλλον. Σπούδασε Oικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Bristol και κατέχει μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA in Public Policy & Management) από τo London School of Economics. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως αναλυτής στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της Goldman Sachs για μια τριετία. Επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε την αθηΝΕΑ το 2014 με σκοπό να απευθυνθεί σε ένα ευρύ κοινό δραστήριων και απαιτητικών ελληνόφωνων αναγνωστών που αναζητούσαν μια ενημέρωση πιο κοντά στα δικά τους ενδιαφέροντα. Αρθρογραφεί τακτικά στον ελληνικό τύπο ως πολιτική και οικονομική αναλύτρια και έχει αποκομίσει σημαντική εμπειρία στο συντονισμό συζητήσεων σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εργάζεται παράλληλα ως σύμβουλος σε θέματα οικονομικών και δημόσιας διοίκησης, με ιδιαίτερη εμπειρία σε projects στον κλάδο του τουρισμού, της αγροδιατροφής και του clustering.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, στο inbox σου κάθε μεσημέρι!

ΕΓΓPΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

+