Ο Νίκος Μήτσιου Εισάγει στη Λογοθεραπεία την Τεχνολογία της Ηχοληψίας

Λογοθεραπεία

Η ανάγκη εύρεσης λύσεων στη λογοθεραπεία οδήγησαν τον επιστήμονα Νίκο Μήτσιου στο να εφεύρει και να εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και, το κυριότερο, αποτελεσματικά.

Με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, επιβεβαιώνει ότι το σημαντικό δεν είναι το πού βρίσκεσαι, αλλά το τι κάνεις και πώς. Σε μια πόλη που είναι περισσότερο γνωστή για την καλλιέργεια ελάτης, ο Νίκος Μήτσιου έχει καταφέρει να μπει στον χάρτη των επιστημόνων που ασχολούνται με σύγχρονους μεθόδους αποκατάστασης διαταραχών, προσφέροντας υπηρεσίες ακόμα και εκτός συνόρων. Ζητήσαμε να μας εξηγήσει ποιες είναι αυτές οι μέθοδοι και τι νέο κομίζουν.

«Εικονικοί» Ακουστικοί Χώροι και Ηχητικά Φίλτρα

Οι σύγχρονες ανάγκες στη λογοθεραπεία και οι απαιτήσεις για αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αποκατάσταση ή βελτίωση των συμπτωμάτων των διαταραχών μας ώθησαν στο να εξελίξουμε την υπάρχουσα τεχνολογία ηχοληψίας στην επιστήμη της Λογοθεραπείας με νέες δυνατότητες, που διευρύνουν το φάσμα εφαρμογής των ηχητικών εφέ και της επεξεργασίας ήχου και ομιλίας. Μέσω της στερεοφωνικής λήψης του ηχητικού σήματος προσομοιάζεται η ανθρώπινη ηχητική λήψη από τα δύο αυτιά.

Γιατί στερεοφωνική; Ο τρόπος λήψης του ηχητικού σήματος γίνεται στερεοφωνικά (δηλαδή από δύο εισόδους), όπως στον άνθρωπο που λαμβάνει τον ήχο από τα δύο όργανα ακοής.

Γιατί τρισδιάστατη; Ο ήχος έχεις τρεις διαστάσεις, ύψος, πλάτος και βάθος. Πλέον μπορούμε να επηρεάζουμε καθεμία διάσταση του ήχου ξεχωριστά ή ταυτόχρονα, δημιουργώντας νέα βελτιωμένα ακουστικά πρότυπα, μέσω του επεξεργαστή της συσκευής. Είτε πρόκειται για την κλινική έκδοση είτε για την εργαστηριακή των συσκευών.

Γιατί σε πραγματικό χρόνο; Η συσκευή μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε το ηχητικό σήμα, είτε πρόκειται για απλό ήχο είτε για ομιλία χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση στη μεταφορά του σήματος στα αυτιά του ατόμου.

Αυτή η εξελιγμένη τεχνολογία μπορεί να εισάγει τις τρεις διαστάσεις του ήχου: ύψος, πλάτος και βάθος, αλλά και να προσθέσει κατεύθυνση μέσω της δυνατότητας του stereo width. Επίσης, προσομοιάζει ακουστικές ιδιότητες χώρων. Όπως είναι η ομιλία μέσα σε σπήλαιο, μέσα σε ναό ή πάνω στο βουνό, όπου δημιουργείται ο αντίλαλος ή η παραμόρφωση της ομιλίας, όπως σε ένα καρτούν, ή μια «βαθιά» φωνή.

Η δυνατότητα της ταυτόχρονης εφαρμογής ηχητικών φίλτρων τόσο για τη δημιουργία «εικονικών» χώρων όσο και για την ενίσχυση των συχνοτήτων συγκεκριμένων φθόγγων συμβάλλουν στην ποιοτικότερη και ταχύτερη ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού.

Η Στερεοφωνική Τρισδιάστατη Επεξεργασία Ήχου και Ομιλίας σε πραγματικό χρόνο είναι ένα νέο λογοθεραπευτικό εργαλείο που μπορεί να εφαρμοστεί αυτόνομα ή συνδυαστικά με άλλες θεραπευτικές μεθόδους.

Λογοθεραπεία

Στερεοφωνική Τρισδιάστατη Επεξεργασία Ήχου και Ομιλίας

Η Στερεοφωνική Τρισδιάστατη Επεξεργασία Ήχου και Ομιλίας σε πραγματικό χρόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαταραχές όπως:

 • Στις διαταραχές άρθρωσης (δυσλαλίες, δυσαρθρίες)
 • Στη διαταραχή ακουστικής αντίληψης
 • Στη διαταραχής ακουστικής επεξεργασίας
 • Στον τραυλισμό (μέσω καθυστερημένης ανατροφοδότησης ήχου)
 • Στην ταχυλαλία (μέσω καθυστερημένης ανατροφοδότησης ήχου)
 • Στις αφασίες εκφραστικού τύπου
 • Στις αφασίες αισθητικού τύπου
 • Στις μαθησιακές δυσκολίες
 • Στη διάσπαση προσοχής
 • Στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Στην καθυστέρηση λόγου (σύνδρομα, νοητική υστέρηση)

Η Στερεοφωνική Τρισδιάστατη Επεξεργασία Ήχου και Ομιλίας σε πραγματικό χρόνο είναι ένα νέο λογοθεραπευτικό εργαλείο που μπορεί να εφαρμοστεί αυτόνομα ή συνδυαστικά με άλλες θεραπευτικές μεθόδους, ανάλογα με τη διαταραχή του ατόμου.

Σημαντικό πλεονέκτημα, η δυνατότητα δημιουργίας «εικονικών» ακουστικών χώρων και ιδιοτήτων και η ταυτόχρονη εισαγωγή ηχητικών φίλτρων, που εστιάζουν στην ενίσχυση των συχνοτήτων συγκεκριμένων φθόγγων, η οποία συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη του λόγου όσο και στην αποκατάσταση των φθόγγων που υπολείπονται.

Ο χειρισμός της κονσόλας επεξεργασίας ήχου και ομιλίας προϋποθέτει εκπαίδευση του χειριστή, είτε πρόκειται για τάμπλετ-κινητό τηλέφωνο είτε για υπολογιστή.

Μσω της Στερεοφωνικής Τρισδιάστατης Επεξεργασίας Ήχου και Ομιλίας σε πραγματικό χρόνο σε συσκευές ηχοληψίας μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέα ψυχοακουστικά φαινόμενα κατεύθυνσης του ήχου.

Διεύρυνση Ακουστικού Πεδίου μέσω του Stereo Width

Μσω της Στερεοφωνικής Τρισδιάστατης Επεξεργασίας Ήχου και Ομιλίας σε πραγματικό χρόνο σε συσκευές ηχοληψίας μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέα ψυχοακουστικά φαινόμενα κατεύθυνσης του ήχου, εφαρμόζοντας τη λειτουργία Stereo Width.

Είναι το ακουστικό φαινόμενο κατεύθυνσης του ήχου σε συγκεκριμένο πεδίο χωρίς να αλλάζει η ποιότητα και η ένταση, ενώ η κατεύθυνση του ηχητικού σήματος (ήχος-ομιλία) αλλάζει χωρίς να μετακινείται η πηγή του.

Δημιουργείται η πλαστή αίσθηση του χώρου και της κατεύθυνσης, την οποία δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μέσω της παραδοσιακής τεχνικής που συνήθως χρησιμοποιείται. Είναι σαν να έχουμε μια σφαίρα ήχου στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε ήχους, με το άτομο να είναι ακριβώς στη μέση αυτής της σφαίρας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αρχίζει να δημιουργεί έναν εικονικό τρισδιάστατο χώρο μέσα στον οποίο τοποθετεί την κατεύθυνση του ήχου.

Στη διάρκεια των συνεδριών λογοθεραπείας μπορούμε να προσομοιάσουμε τη θέση του μαθητή μέσα στην τάξη και την κίνηση του δασκάλου στον χώρο της αίθουσας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Πλέον μας παρέχεται η δυνατότητα να εκπαιδευτεί το άτομο στην ακουστική εστίαση και παρακολούθηση της κίνησης της ηχητικής πηγής, με σκοπό την καλύτερη συλλογή ακουστικής πληροφορίας και μάθησης.

Λογοθεραπεία

Μικρό Πορτρέτο

O Νικόλαος Χ. Μήτσιου είναι λογοθεραπευτής – ειδικός παιδαγωγός με 20ετή και πλέον εμπειρία σε παιδιά και ενήλικες. Αποφοίτησε απο το Πανεπιστήμιο Λογοθεραπείας του Βελιγραδίου το 2001. Σήμερα εργάζεται στο Ιδιωτικό Κέντρο Λογοθεραπείας στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Είναι συγγραφέας –σε συνεργασία, με την καθηγήτρια Φωνοπεδικής Dr Mirjana Petrovic – Lazic– των επιστημονικών συγγραμμάτων «Η Φωνή στους Επαγγελματίες Φωνωδούς» (εκδόσεις Πασχαλιδης, 2006) και «Αποκατάσταση Ομιλίας Ασθενών με Λαρυγγεκτομή» (εκδόσεις Ρόδων, 2013).

Δημιουργός μαζί με τον Γιάννη Μεβουλιώτη, επαγγελματία ηχολήπτη, της Στερεοφωνικής Τρισδιάστατης Επεξεργασίας Ήχου και Ομιλίας σε πραγματικό χρόνο, ένα τεχνολογικό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αποκατάσταση διαταραχών της ομιλίας.

Η έδρα του Κέντρου Λογοθεραπείας «ΟΜΙΛΩ» βρίσκεται στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Περισσότερες πληφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.logotherapeutis.gr

 

Διαβάστε επίσης στην αθηΝΕΑ:

Τζένη Ταντίδου | Δίνοντας «Ακοή» σε Χιλιάδες Κωφούς ή Βαρήκοους Συνανθρώπους μας

Είμαι Νευροδιαφορετικός… Όταν η Κοινωνία το Επιτρέπει

Μάκης Χαμαλίδης: «Ταλέντο είναι να Καλλιεργείς το Ταλέντο που σου Δόθηκε»

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ
Δημοσιογράφος & Εμπορικός Διευθυντής
Δημοσιογράφος & Εμπορικός Διευθυντής

Δημοσιογράφος και Εμπορικός Διευθυντής στην αθηΝΕΑ. Tannins Addicted. Travel Writer & Passionate Traveller-Check on Amazon my travel book "Destination Greece: Experience the Country like a Local". Content Creator. Διευθυντής του περιοδικού Athletics Magazine, συνεπιμελητής και συνδιοργανωτής της Cheap Art στη Θεσσαλονίκη, παρουσιαστής του ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ PEDAL, καλλιτέχνης φωτογράφος, σύμβουλος δημοσίων σχέσεων σε εταιρείες, μαραθωνοδρόμος, αστικός αναβάτης ποδηλάτου, κολυμβητής ανοιχτής θάλασσας, ταξιδιώτης, Θεσσαλονικιός που ζει στην Αθήνα. Αναζητά το Θ όπου και αν βρίσκεται.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, στο inbox σου κάθε μεσημέρι!

ΕΓΓPΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

+