Αρχική2018Σεπτέμβριος (Page 4)

Σεπτέμβριος 2018

Τέσσερις Φωτογραφίες στον Πολιτικό Χρόνο

Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την πολιτική περίοδο πριν την εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική, δεν συνυπολογίζουν συνεπώς τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή στο εκλογικό σώμα. Ερμηνεύουν όμως, πιθανώς, γιατί τη συγκεκριμένη κυβέρνηση απασχολεί τόσο πολύ η επικοινωνία και οι εκλογικοί συσχετισμοί, ώστε να βλέπει τα πάντα υπό