Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife FFH: Υψηλές Επιδόσεις με Αξία για Όλους

eurolife

Ένα ιδιαίτερα παραγωγικό έτος, με θετική οικονομική αποτίμηση, ήταν το 2019 για τον Όμιλο Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited. Οι σημαντικές του επιδόσεις, σε συνδυασμό με μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες και έργα, θέτουν τα θεμέλια για μια σθεναρή αντιμετώπιση των προκλήσεων της τρέχουσας χρονιάς. Για τον Όμιλο Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που εμπιστεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, πελάτες και συνεργάτες, με στόχο να τους ενδυναμώνει να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά.

Ακολουθώντας με συνέπεια το στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξή του, ο Όμιλος σημείωσε το 2019 €34,2 εκατ. λειτουργικά κέρδη προ φόρων, ποσό αυξημένο κατά 60% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018, και €134,74 εκατ. συνολικά κέρδη προ φόρων, διατηρώντας για ακόμα μία χρονιά την ηγετική του θέση σε κερδοφορία στον ασφαλιστικό κλάδο.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι σε κάθε άνθρωπο που τον εμπιστεύεται, ο Όμιλος Eurolife FFH έδωσε προτεραιότητα το 2019 σε επενδύσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων και υποδομών, καθώς και σε συνεχή αναπροσαρμογή και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του. Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών αποτυπώνεται στην υψηλή παραγωγή, με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους €508 εκατ. (αύξηση 17% σε σχέση με το 2018), και στη σημαντική αύξηση του δείκτη Ισοδύναμων Ετησιοποιημένων Ασφαλίστρων (APE), ύψους 15%.

Το 2019 χαρακτηρίστηκε, επίσης, από αύξηση στο σύνολο ενεργητικού, το οποίο ανήλθε στα €3,3 δισ., ενώ τα ίδια κεφάλαια άγγιξαν τα €720 εκατ. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και τα μερίδια αγοράς (11% σε επίπεδο Group) και συγκεκριμένα 19% στις Ασφάλειες Ζωής και 3,4% στις Γενικές Ασφάλειες. Με σταθερή και διαχρονική οικονομική ευρωστία, ο Όμιλος κατέβαλε το 2019 €280 εκατ. συνολικά σε αποζημιώσεις, οι οποίες αφορούσαν αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής δημιουργίας κεφαλαίου, σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Με στόχο να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των πελατών και των συνεργατών του, ο Όμιλος Eurolife FFH επενδύει συστηματικά σε εργαλεία και εφαρμογές που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Με έργα που άγγιξαν τα €2,6 εκατ. για το 2019, προχώρησε στην υλοποίηση και αναβάθμιση μιας σειράς ψηφιακών υπηρεσιών:

  • Πρόσθεσε νέες δυνατότητες στο Eurolife Partners, το ήδη ευέλικτο και αποτελεσματικό portal για τους συνεργάτες του.
  • Έθεσε σε λειτουργία ένα καινοτόμο σύστημα Customer Relationship Management (CRM), σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας Salesforce.
  • Λάνσαρε το EurolifeConnect, ένα online εργαλείο μέσω του οποίου οι πελάτες του έχουν πλήρη εικόνα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους.

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του δικτύου συνεργατών του είναι βασική προτεραιότητα για τον Όμιλο Eurolife FFH, γι’ αυτό και δίνει ιδιαίτερη αξία σε δραστηριότητες για την εκπαίδευση και την κατάρτισή του. Συνολικά, μέσα στο 2019, πραγματοποιήθηκαν 314 εκπαιδευτικές συναντήσεις, με περισσότερες από 1.200 ώρες εκπαίδευσης, για όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα, και περισσότερους από 7.000 συμμετέχοντες.

Το πιο σημαντικό κεφάλαιο του Ομίλου, το οποίο έχει κεντρικό ρόλο στην πορεία του εντός της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί του. Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, το ανθρώπινο δυναμικό του ενισχύθηκε περαιτέρω κατά 5% έναντι του 2018, με προσλήψεις νέων ταλαντούχων στελεχών από διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες, ενώ οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατάρτισή των ανθρώπων του οργανισμού ξεπέρασαν τις 4.000 ώρες.

Το 2019, ο Όμιλος Eurolife FFH ανακοίνωσε ένα πανελλαδικής εμβέλειας πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μέσω του οποίου κάνει πραγματικότητα τη δέσμευσή του να επιστρέφει μέρος της κερδοφορίας του στην κοινωνία κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με κορυφαίους οργανισμούς της χώρας, για την από κοινού υλοποίηση ουσιαστικών δράσεων ευαισθητοποίησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης.

Μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις επτά μηνών από την ανακοίνωση του προγράμματος ΕΚΕ, ο ασφαλιστικός όμιλος Eurolife FFH ανέπτυξε δράσεις σε περισσότερες από 15 περιοχές της χώρας:

  • 21 ωφελούμενες έγκυες γυναίκες στην Πάτμο και τους Δελφούς, με 12 γεννήσεις ήδη, σε συνεργασία με τη HOPEgenesis
  • Περισσότεροι από 40.000 παιδιά, ενήλικες και γονείς «ταξίδεψαν» στον Κυκλαδικό πολιτισμό, μέσα από κοινές δράσεις με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
  • Υποστήριξη του καλλιτεχνικού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τη σεζόν 2019-2020, το οποίο έχουν ήδη παρακολουθήσει δεκάδες χιλιάδες άτομα, ενώ πάνω από 3.500 παιδιά και ενήλικες παρακολούθησαν την εκπαιδευτική παράσταση όπερας κουκλοθέατρου, σε 9 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας
  • Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι ευάλωτων ομάδων και παιδιά υποστηρίχθηκαν μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ethelon
  • Συνεργασία με το περιοδικό δρόμου Σχεδία, αγοράζοντας 4.200 τεύχη σε ετήσια βάση για όλους τους εργαζόμενους, δράση με την οποία υποστηρίζονται οι ωφελούμενοι του περιοδικού

Οι υψηλές επιδόσεις του Ομίλου Eurolife FFH έρχονται να επιβεβαιώσουν το υγιές επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης που εφαρμόζεται με συνέπεια, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνουν τόσο οι πελάτες όσο και οι συνεργάτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε σχετικά: “Η αναπτυξιακή πορεία μας επιβεβαιώνεται από τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα του 2019. Ήταν μια χρονιά σημαντικών επενδύσεων και κομβικών στρατηγικών επιλογών που εδραίωσαν την αξιοπιστία μας, την οποία χτίζουμε με συνέπεια και όραμα, τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συνεργάτες μας. Ταυτόχρονα, αναπτύξαμε πολλές δράσεις για την κοινωνία και τους ανθρώπους, μέσα από το πρόγραμμά μας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζοντας το έργο κορυφαίων οργανισμών της χώρας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και φέτος με την ίδια δυναμική. Το 2020 είναι μια χρονιά ανανέωσης για εμάς, καθώς έχουμε, πλέον, λανσάρει τη νέα μας εταιρική ταυτότητα και μια πιο φρέσκια, αισιόδοξη και σύγχρονη εικόνα. Μέσα σε μια παγκόσμια συγκυρία που θέτει νέα δεδομένα, επιδίωξή μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι, ώστε να ανταποκρινόμαστε με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα στις ανάγκες των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται”.

Ο Όμιλος Eurolife FFH, έχοντας πλήρη συναίσθηση των εξελίξεων στην Ελλάδα λόγω του COVID-19, προχώρησε από την πρώτη στιγμή σε συγκεκριμένες ενέργειες, με αποδέκτες τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Με κριτήριο την ασφάλεια του προσωπικού του, εφάρμοσε με αμεσότητα σύστημα εργασίας από το σπίτι, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του. Παράλληλα, έθεσε τα ψηφιακά εργαλεία του ως τα κύρια μέσα επικοινωνίας και συναλλαγής με τους πελάτες και τους συνεργάτες του, διευκολύνοντας την εξυπηρέτησή τους.

Σε συνεργασία με το ΜΚΣ Δεσμός και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, προχώρησε σε δωρεά υγειονομικού υλικού, ιατρικού εξοπλισμού, και ειδών απολύμανσης και υγιεινής στις 50 δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, σε όλη την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι προσφέρει σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας τρεις μήνες δωρεάν σε όλα τα συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου, για ένα έτος συνεχούς ασφάλισης, ενώ ένα αντίστοιχο πλάνο εκπτώσεων στα συμβόλαια αυτοκινήτου ενεργοποιήθηκε και για υφιστάμενους και νέους πελάτες.

Ο Όμιλος Eurolife FFH, με την πολυετή εμπειρία και την οικονομική του δυναμική, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του ασφαλιστικού κλάδου στη χώρα. Ο κύριος στόχος του παραμένει σταθερός: να βρίσκεται στο πλευρό των πελατών και των συνεργατών του, προστατεύοντας όλα όσα έχουν αξία για τους ίδιους.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

Η αθηΝΕΑ είναι ένα μέσο ενημέρωσης που έχει τα μάτια του στραμμένα στο μέλλον. Απευθύνεται σε μια νέα γενιά Ελλήνων, δυναμική, κοσμοπολίτικη, μορφωμένη και απαιτητική, που θέλει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα δικά της ενδιαφέροντα. Με αιχμή του δόρατος το βραβευμένο ομώνυμο newsletter, η αθηΝΕΑ αγκαλιάζει την καθημερινότητά σας με ερεθίσματα που σας κάνουν να σκέφτεστε διαφορετικά.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, στο inbox σου κάθε μεσημέρι!

ΕΓΓPΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

+