4 Επενδυτικά Προϊόντα για Μικρούς Επενδυτές

Επενδύσεις με μικρό κεφάλαιο

Το #FinanciallyEmpowered, το newsletter της αθηΝΕΑς που είναι αφιερωμένο στο χτίσιμο της χρηματοοικονομικής μας ανθεκτικότητας, έχει ξεκινήσει το ταξίδι του. Ένα ταξίδι που επιχειρεί να μας ενδυναμώσει, ούτως ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα σε ό,τι αφορά στα οικονομικά μας.

Το σημείο εκκίνησης ήταν τα 5 Βήματα για να Χτίσουμε τη Χρηματοοικονομική μας Ανθεκτικότητα. Ήταν, με άλλα λόγια, το γιατί αξίζει να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδρομή. Τι σημαίνει να έχουμε τον έλεγχο των οικονομικών μας, να πατάμε γερά στα πόδια μας και να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε εμπόδια και προκλήσεις προκειμένου να έχουμε ισορροπημένη και υγιή σχέση με το χρήμα;

Στη συνέχεια αναζητήσαμε απαντήσεις ως προς το ποιοι είναι κάποιοι Χρυσοί Κανόνες για Επενδύσεις με Χαμηλό Διαθέσιμο Κεφάλαιο. Άλλωστε, είναι πιο εύκολο από ποτέ, σήμερα, να αναπτύξει κάποιος το δικό του επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Τι θα μπορούσε, όμως, αυτό να περιλαμβάνει;

Η συνέχεια του ταξιδιού ξεκαθαρίζει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Στρέφουμε την προσοχή μας σε 4 επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες που πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές που ξεκινούν με μικρό διαθέσιμο κεφάλαιο, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Τι μας συμφέρει και τι πρέπει να προσέξουμε;

Από τη Θεωρία στην Πράξη

Κάποια επενδυτικά προϊόντα έχουν μακρά ιστορία, παραμένουν όμως μέχρι και σήμερα ελκυστικές επιλογές. Άλλα έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο «παιχνίδι», προσφέροντας όμως σημαντικά οφέλη. Δύο δημοφιλείς επιλογές από την πρώτη κατηγορία είναι οι προθεσμιακές καταθέσεις και τα αμοιβαία κεφάλαια. Δύο επιλογές από τη δεύτερη κατηγορία είναι τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (Exchange Traded Funds ή ETFs) και οι αυτοματοποιημένες επενδυτικές υπηρεσίες των robo-advisors. Πάμε να δούμε καθεμιά από τις επιλογές αυτές πιο αναλυτικά.

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Προθεσμιακή είναι η κατάθεση χρημάτων σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το επιτόκιο που προσφέρει είναι σταθερό, άρα ξέρουμε από πριν πόσο θα εισπράξουμε και πότε, ενώ το αρχικό μας κεφάλαιο είναι επίσης εγγυημένο, με άλλα λόγια η τράπεζα εγγυάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αυτό να μειωθεί.

Με αυτή την έννοια, θα μπορούσε να θεωρηθεί μορφή αποταμίευσης, ωστόσο, επειδή αποφέρει μια –έστω χαμηλή– απόδοση, αποτελεί επενδυτική εναλλακτική για συντηρητικούς επενδυτές, ιδιαίτερα για την επίτευξη ενός μακροχρόνιου στόχου.

Πλεονεκτήματα Προθεσμιακών Καταθέσεων

 • Ξεκινούν από χαμηλά ποσά προς επένδυση.
 • Έχουν σταθερά επιτόκια και προκαθορισμένες προθεσμίες λήξης.
 • Το αρχικό κεφάλαιο είναι εγγυημένο.

Μειονεκτήματα Προθεσμιακών Καταθέσεων

 • Έχουν κατά κανόνα χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με άλλες επενδύσεις, όπως αυτές σε μετοχές και ομόλογα.
 • Η απόσυρση χρημάτων πριν από την ημερομηνία λήξης μπορεί να επισύρει κυρώσεις.
 • Μπορεί να μη συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό, επομένως η πραγματική τους απόδοση να είναι ακόμη και αρνητική.

Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα αμοιβαία κεφάλαια συγκεντρώνουν χρήματα από πολλούς επενδυτές για την αγορά μιας ποικιλίας διαφορετικών τύπων επενδύσεων, όπως για παράδειγμα μετοχές, ομόλογα και άλλους τίτλους.

Στην περίπτωση αυτή, επαγγελματίες διαχειριστές επενδύσεων διαχειρίζονται το «καλάθι» κεφαλαίων που έχει συγκεντρωθεί, με στόχο να παρέχουν στους επενδυτές ελκυστικές αποδόσεις οι οποίες προκύπτουν από τη διαφορά που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στο κεφάλαιο επένδυσης και στην αποτίμηση αυτής σε βάθος χρόνου.

Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο ενεργητικής ή παθητικής διαχείρισης, ενώ μπορεί να εξειδικεύονται σε ορισμένους τομείς ή τύπους επενδύσεων.

Πλεονεκτήματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 • Δίνεται δυνατότητα αγοράς μεριδίων από επενδυτές με σχετικά μικρά ποσά.
 • Τα διαχειρίζονται εξειδικευμένοι διαχειριστές επενδύσεων με βαθιά γνώση του αντικειμένου.
 • Παρέχουν πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
 • Αποτελούν μια υψηλά ρευστοποιήσιμη επένδυση, αφού ο επενδυτής δεν δεσμεύει τα χρήματά του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ρευστοποιήσει τα μερίδιά του.

Μειονεκτήματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 • Δεν δίνουν τόκο, ούτε έχουν προκαθορισμένες αποδόσεις.
 •  Συνήθως έχουν υψηλότερα κόστη διαχείρισης από επενδυτικά εργαλεία όπως τα ETFs.
 •  Ο επενδυτής δεν έχει έλεγχο στις επενδυτικές συμμετοχές, αφού τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων κάνουν οι εξειδικευμένοι διαχειριστές τους.
 • Ενδέχεται να μην παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συμμετοχές στα χαρτοφυλάκιά τους.
 • Μπορεί να υποστούν απροσδόκητες αλλαγές στις αποδόσεις τους.
 •  Υπάρχει πιθανότητα απώλειας μέρους ή του συνόλου του επενδυόμενου κεφαλαίου.
 • Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

  Είναι σημαντικό ένας μικρός επενδυτής να γνωρίζει ότι έχει στη διάθεσή του μια σειρά από επιλογές που θα του επιτρέψουν να κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο των επενδύσεων.

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs)

Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (Exchange Traded Funds ή ETFs) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Δίνουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα μιας επένδυσης σε μετοχές με τα πλεονεκτήματα μιας επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια.

Σε αντίθεση όμως με τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ETFs είναι παθητικά, χωρίς να κάνουν portfolio managers ενεργές επιλογές επενδύσεων. Παρακολουθούν ειδικές μετοχές, ομόλογα ή δείκτες και η τιμή τους αλλάζει αντίστοιχα με τη διακύμανση των αξιών που εμπερικλείουν.

Πλεονεκτήματα των ETFs

 • Αγοράζονται και πωλούνται στο χρηματιστήριο το ίδιο εύκολα όπως οι μετοχές.
 • Δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επένδυσής του.
 • Έχουν χαμηλά κόστη διαχείρισης και προμηθειών.
 • Τείνουν να είναι πιο αποδοτικά φορολογικά από ό,τι τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια.

Μειονεκτήματα των ETFs

 • Ο επενδυτής δεν έχει τον έλεγχο των επενδυτικών συμμετοχών, αφού η διαχείρισή τους είναι αυτόματη.
 • Μπορεί να υποστούν απροσδόκητες αλλαγές στις αποδόσεις τους.
 • Υπάρχει πιθανότητα απώλειας μέρους ή του συνόλου του επενδυόμενου κεφαλαίου.
 • Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

  Με σύμμαχο τη διασπορά κινδύνου, αναζήτηση της συμβουλής επαγγελματιών του χώρου και καλύτερη αντίληψη του πραγματικού ρίσκου που συνεπάγονται οι διάφορες επιλογές –καθώς ρίσκο και απόδοση αποτελούν πάντα τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος–, ο επενδυτής είναι σε θέση να διαλέξει, τελικά, την εναλλακτική που του ταιριάζει καλύτερα.

Robo-Advisors

Αφήσαμε την πιο φουτουριστική επιλογή, τους robo-advisors, για το τέλος. Πρόκειται για ψηφιακές πλατφόρμες που προσφέρουν αυτοματοποιημένες επενδυτικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους για τη δημιουργία και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, με περιορισμένη ή μηδενική ανθρώπινη εποπτεία και συμμετοχή.

Ο «σύμβουλος» robo-advisor κάνει ερωτήσεις σχετικά με την οικονομική μας κατάσταση και τους στόχους μας και χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για να μας προσφέρει συμβουλές και να επενδύσει αυτόματα τα χρήματα για λογαριασμό μας.

Πλεονεκτήματα των Robo-Advisors

 •  Είναι χαμηλού κόστους υπηρεσία σε σχέση με τους ανθρώπινους… ομολόγους τους.
 • Η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου μέσω των robo-advisors εξοικονομεί χρόνο και κόπο, καθώς χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι.
 • Δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επένδυσής του.

Μειονεκτήματα των Robo-Advisors

 • Οι robo-advisors μπορεί να είναι ευάλωτοι σε τεχνολογικά ζητήματα, όπως διακοπές λειτουργίας διακομιστή ή παραβιάσεις δεδομένων.
 • Μπορεί να μην είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες οικονομικές συμβουλές.
 •  Ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο εξατομίκευσης με αυτό από έναν παραδοσιακό οικονομικό σύμβουλο.
 • Τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται μπορεί να υποστούν απροσδόκητες αλλαγές στις αποδόσεις τους.
 •  Υπάρχει πιθανότητα απώλειας μέρους ή του συνόλου του επενδυόμενου κεφαλαίου.

Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό ένας μικρός επενδυτής να γνωρίζει ότι έχει στη διάθεσή του μια σειρά από επιλογές που θα του επιτρέψουν να κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο των επενδύσεων. Και στον χώρο αυτό η τεχνολογία είναι σε θέση να περιορίσει τα κόστη διαχείρισης και να αυτοματοποιήσει διαδικασίες – όμως και στον χώρο αυτό εξακολουθούν να ελλοχεύουν κίνδυνοι.

Με σύμμαχο τη διασπορά κινδύνου, αναζήτηση της συμβουλής επαγγελματιών του χώρου και καλύτερη αντίληψη του πραγματικού ρίσκου που συνεπάγονται οι διάφορες επιλογές –καθώς ρίσκο και απόδοση αποτελούν πάντα τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος–, ο επενδυτής είναι σε θέση να διαλέξει, τελικά, την εναλλακτική που του ταιριάζει καλύτερα.

Spread the word! Το Financially Empowered είναι το newsletter της αθηΝΕΑς που είναι αφιερωμένο στο χτίσιμο της χρηματοοικονομικής μας ανθεκτικότητας. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας στέλνοντάς τους αυτόν το σύνδεσμο εγγραφής.

Με την υποστήριξη

Το παρόν άρθρο συντάχθηκε αποκλειστικά από την αθηΝΕΑ. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι γενικού και ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν προορίζονται για να θεωρηθούν ως νομικές, λογιστικές, φορολογικές, επενδυτικές ή άλλες συμβουλές. Η ιδιότητα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως χορηγός του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως εγγύηση ή ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για την ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα, εγκυρότητα ή χρησιμότητα του περιεχομένου του καθώς και για το εν γένει περιεχόμενό του. Κάθε τυχόν επενδυτική ή άλλη απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του αναγνώστη και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωσή του. Ο αναγνώστης, πριν τη λήψη τυχόν επενδυτικών ή άλλων αποφάσεών του, χρειάζεται να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη επαγγελματική συμβουλή από δικούς του ανεξάρτητους επενδυτικούς, νομικούς, φορολογικούς ή άλλους συμβούλους. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει ουδεμία νομική υποχρέωση σε σχέση με ή ως συνέπεια ενδεχόμενης επενδυτικής ή άλλης απόφασης που βασίστηκε στο παρόν άρθρο. Ακόμη, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την ανάγνωση/ χρήση του παρόντος άρθρου.

 

Διαβάστε επίσης στην αθηΝΕΑ:

Χρυσοί Κανόνες για Επενδύσεις με Χαμηλό Διαθέσιμο Κεφάλαιο

5 Βήματα για να Χτίσουμε τη Χρηματοοικονομική μας Ανθεκτικότητα

Οδηγός για Πιο Αποτελεσματικό Οικονομικό Σχεδιασμό

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

Η αθηΝΕΑ είναι ένα μέσο ενημέρωσης που έχει τα μάτια του στραμμένα στο μέλλον. Απευθύνεται σε μια νέα γενιά Ελλήνων, δυναμική, κοσμοπολίτικη, μορφωμένη και απαιτητική, που θέλει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα δικά της ενδιαφέροντα. Με αιχμή του δόρατος το βραβευμένο ομώνυμο newsletter, η αθηΝΕΑ αγκαλιάζει την καθημερινότητά σας με ερεθίσματα που σας κάνουν να σκέφτεστε διαφορετικά.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, στο inbox σου κάθε μεσημέρι!

ΕΓΓPΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

+