Χρυσοί Κανόνες για Επενδύσεις με Χαμηλό Διαθέσιμο Κεφάλαιο

Επενδύσεις με Χαμηλό Διαθέσιμο Κεφάλαιο

Όταν ακούτε τη λέξη επένδυση, πού πάει ο νους σας; Η συζήτηση σας αφορά ή σας ξεπερνά; Αν η αίσθηση που έχετε είναι ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά μόνο εκείνους που έχουν υψηλά διαθέσιμα κεφάλαια και αξιοζήλευτες χρηματοοικονομικές γνώσεις, χάνετε μία σημαντική ευκαιρία να χτίσετε τη χρηματοοικονομική σας ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στην προκειμένη περίπτωση, η αρχή δεν έχει καν να κάνει με χρήματα! Απίστευτο; Ίσως. Αληθινό όμως. Η αρχή σχετίζεται με τον φόβο. Ή με τον φόβο του φόβου. Τον φόβο του φόβου που πηγάζει από την εσφαλμένη πεποίθηση πως οι επενδύσεις απαιτούν απαραιτήτως και φουσκωμένο πορτοφόλι. Πως η επένδυση «δεν είναι για μένα».

Δεν ισχύει. Σήμερα, με επενδύσεις χαμηλών χρηματικών ποσών μπορεί να ασχοληθεί οποιοσδήποτε. Αρκεί να το επιλέξει, να το οργανώσει και να το τολμήσει. Αρκεί να δει τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Να βάλει, για παράδειγμα, δίπλα στην πιο οικεία λέξη «αποταμίευση» την πιο τολμηρή λέξη «επένδυση». Και για τα δύο υπάρχει ανάγκη και χώρος – και τα δύο έχουν χρησιμότητα.

Κι αν η επένδυση μπορεί να κρύβει κινδύνους –ακόμη και για τους πλέον έμπειρους–, είναι μέσω αυτής ωστόσο που μπορείτε να πετύχετε υψηλότερες αποδόσεις. Με τη βοήθεια της ιδιότητας του ανατοκισμού, ακόμη και μια επένδυση με χαμηλό αρχικό κεφάλαιο μπορεί να «αυγατίσει» μακροπρόθεσμα. Όσο πιο σύντομα μπείτε, λοιπόν, στη διαδικασία αυτή τόσο το καλύτερο.

Πώς να Επιλέξω;

Επένδυση είναι η δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στον επενδυτή. Ποιες κατηγορίες επενδύσεων είναι, όμως, πιο κατάλληλες για έναν επενδυτή που ξεκινάει με μικρό αρχικό κεφάλαιο; Ας δούμε κάποιες σημαντικές παραμέτρους που θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε πόσο ελκυστικοί είναι οι διαφορετικοί τύποι επενδύσεων για έναν μικρό επενδυτή.

Ελάχιστο Κεφάλαιο

Μια πρώτη τέτοια παράμετρος είναι το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για να προχωρήσει κάποιος στην αρχική επένδυση. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, πώς διαφέρουν στο πεδίο αυτό μια επένδυση στην αγορά ακινήτων σε σχέση με την αγορά μετοχών ή ομολόγων.

Το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την πρώτη είναι, κατά κανόνα, μεγαλύτερο. Άλλες κατηγορίες επενδύσεων, όμως, επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία. Οι μετοχές είναι μια τέτοια περίπτωση, δίνοντας σε κάποιον τη δυνατότητα να αγοράσει ακόμη κι ένα απειροελάχιστο μέρος της αξίας μιας εταιρείας.

Σήμερα, με επενδύσεις χαμηλών χρηματικών ποσών μπορεί να ασχοληθεί οποιοσδήποτε. Αρκεί να το επιλέξει, να το οργανώσει και να το τολμήσει.

Ρίσκο

Μια δεύτερη σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη είναι το ρίσκο: πόσο ριψοκίνδυνη είναι μια επένδυση, καθώς μία επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους. Μεταξύ άλλων, και κίνδυνο απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης.

Ένας επενδυτής με χαμηλό διαθέσιμο κεφάλαιο είναι σημαντικό να αποφύγει υψηλού ρίσκου επιλογές που παρουσιάζουν μεγάλη πιθανότητα να αφανιστεί μεγάλο μέρος της επένδυσής του. Φυσικά, το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να πάρει κάποιος είναι συνάρτηση πολλαπλών παραγόντων, πέραν του κεφαλαίου που διαθέτει για να επενδύσει.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, μια πολύτιμη στρατηγική για τη διαχείριση του ρίσκου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, είναι η διασπορά κινδύνου, η αγορά δηλαδή επενδυτικών προϊόντων με διαφορετικό μεταξύ τους κίνδυνο και αποδόσεις.

Ρευστότητα

Αν υφίσταται ανάγκη, πόσο εύκολα μπορεί κανείς να ρευστοποιήσει την επένδυσή του; Αντίστοιχα, πόσο εύκολα μπορεί να αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο αν το θελήσει; Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για έναν επενδυτή που ξεκινάει με περιορισμένους πόρους να χτίσει το χαρτοφυλάκιό του.

Για άλλη μια φορά, η αγορά ακινήτων είναι ένα χρήσιμο παράδειγμα. Αν αποφασίσει κάποιος να πουλήσει ένα ακίνητο μπαίνει σε μια διαδικασία κατά κανόνα χρονοβόρα.

Απαιτείται η διαπραγμάτευση της τιμής, οι έλεγχοι των τίτλων, η συνεννόηση με τον μεσίτη, τον μηχανικό, τους δικηγόρους και τον συμβολαιογράφο, αφήνοντας στην άκρη τα κόστη που συνεπάγονται όλα αυτά. Το ίδιο ισχύει και για την απόκτηση ενός ακινήτου φυσικά. Αντιθέτως, η αγορά ή η πώληση μιας μετοχής είναι πλέον εφικτή με λίγα κλικ στο κινητό μας.

Επιπρόσθετα Κόστη

Πέρα από την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, ποιο είναι το επιπρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η απόκτηση αλλά και η ρευστοποίησή του; Είδαμε παραπάνω το παράδειγμα της αγοραπωλησίας ακινήτων, με μια σειρά από κόστη για να προχωρήσουμε σε μια επένδυση ή να τη ρευστοποιήσουμε, αλλά όλες οι επενδύσεις συνεπάγονται επιπρόσθετα κόστη.

Το να τα αντιληφθούμε εγκαίρως και να τα συμπεριλάβουμε στους υπολογισμούς μας είναι σημαντικό, ιδιαίτερα όταν το αρχικό μας κεφάλαιο είναι περιορισμένο και κάθε ευρώ μετράει! Συνηθισμένα τέτοια κόστη είναι οι χρεώσεις διαχείρισης, οι αμοιβές συμβούλων, οι προμήθειες κ.ά.

Ευρέως Διαθέσιμη Πληροφόρηση

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι το αν υπάρχει ευρέως διαθέσιμη πληροφόρηση για την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου. Χάρη στις ρυθμιστικές της υποχρεώσεις, συμμετέχοντας στο χρηματιστήριο μια εταιρεία δημοσιεύει τακτικές και αναλυτικές λογιστικές καταστάσεις, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή, αλλά και ανακοινώσεις σχετικά με τα σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν την πορεία της.

Αντίθετα, μια επένδυση σε μια μικρή επιχείρηση συνεπάγεται πολύ μεγάλη αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές της αποδόσεις. Σε γενικές γραμμές, μικροί αλλά και λιγότερο έμπειροι επενδυτές είναι προτιμότερο να αποφεύγουν επενδύσεις τόσο σε σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που δεν είναι ακόμη σε θέση να κατανοήσουν σε βάθος, όσο και σε επενδυτικές «περιοχές» για τις οποίες δεν υπάρχει ευρεία και επαρκής πληροφόρηση.

Οι παραπάνω είναι κάποιες από τις σημαντικότερες παραμέτρους που πρέπει να έχουμε κατά νου καθώς χτίζουμε το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο, ιδιαίτερα καθώς ξεκινάμε την ενασχόλησή μας με τις επενδύσεις. Τι θα μπορούσε ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο να συμπεριλάβει;

Λογαριασμοί ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης, ομόλογα, μετοχές αλλά και αμοιβαία κεφάλαια είναι κάποιες μόνο από τις πιο συνηθισμένες επιλογές που πληρούν αρκετά από τα παραπάνω κριτήρια, όμως στο παιχνίδι έχουν εισέλθει δυναμικά τα τελευταία χρόνια και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (exchange traded funds), που είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.

Σε επόμενα άρθρα θα δούμε τις επιλογές αυτές, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, σε μεγαλύτερο βάθος, όπως και το πού μπορεί κανείς να απευθυνθεί για να κάνει τα πρώτα του βήματα ως επενδυτής.

 

Διαβάστε επίσης στην αθηΝΕΑ:

5 Βήματα για να Χτίσουμε τη Χρηματοοικονομική μας Ανθεκτικότητα

Τα 10 Βήματα που Οδηγούν σε Εφικτή Αποταμίευση

Value-Based Real Estate | Πώς Μπορώ να Επωφεληθώ από τις Τάσεις στην Αγορά Ακινήτων;

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

Η αθηΝΕΑ είναι ένα μέσο ενημέρωσης που έχει τα μάτια του στραμμένα στο μέλλον. Απευθύνεται σε μια νέα γενιά Ελλήνων, δυναμική, κοσμοπολίτικη, μορφωμένη και απαιτητική, που θέλει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα δικά της ενδιαφέροντα. Με αιχμή του δόρατος το βραβευμένο ομώνυμο newsletter, η αθηΝΕΑ αγκαλιάζει την καθημερινότητά σας με ερεθίσματα που σας κάνουν να σκέφτεστε διαφορετικά.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, στο inbox σου κάθε μεσημέρι!

ΕΓΓPΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

+