Value Based Real Estate | Γιατί η Επιχείρησή μου Χρειάζεται ένα «Πράσινο» Κτίριο;

Real Estate

Ακούμε συχνά ότι το δομημένο περιβάλλον –δηλαδή όλα τα κτίρια, οικιστικά και επαγγελματικά– συμβάλλει περίπου στο 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, το οποίο αφορά συνολικά τόσο το αποτύπωμα της κατασκευής όσο και της λειτουργίας των κτιρίων. Πρόκειται, ομολογουμένως, για πολύ μεγάλο ποσοστό.

Άρα, η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων αποτελεί κρίσιμη συζήτηση όχι μόνο για τον κλάδο του real estate αλλά και για τους χρήστες τους, δηλαδή το σύνολο των επιχειρηματικών κλάδων.

Παράλληλα, και καθώς διανύουμε το σταυροδρόμι μιας νέας ενεργειακής κρίσης, απόρροια ενός ήδη μακροχρόνιου πολέμου στην Ευρώπη, γίνεται σαφές ότι ο αυξημένος βαθμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι αναγκαία συνθήκη για τις επιχειρήσεις, η οποία έχει πραγματική αξία, που δεν υπαγορεύεται μόνο από την ευθύνη για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που έχουμε όλοι.

Ωστόσο, βλέπουμε συχνά να υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με τα πράσινα κτίρια. Ποια είναι αυτά, τι διαφορετικό κάνουν σε σχέση με τα «γκρι ή καφέ» κτίρια και γιατί μονοπωλούν τη συζήτηση τα τελευταία χρόνια;

Τι Σημαίνει, Επιτέλους, Πράσινο Κτίριο;

Real Estate

Ένα πράσινο κτίριο, γνωστό και ως βιώσιμο κτίριο ή κτίριο φιλικό προς το περιβάλλον, είναι μια δομή που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, να μειώσει τους πόρους που χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστεί και να προάγει την υγεία και την ευημερία των χρηστών του. Στα χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

1. Ενεργειακή απόδοση: Τα πράσινα κτίρια δίνουν προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, ενσωματώνοντας μόνωση, αποδοτικά συστήματα φωτισμού, προηγμένα συστήματα HVAC (θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός) και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή ή η αιολική. Αυτό μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τις σχετικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

2. Εξοικονόμηση νερού: Χρησιμοποιούν τεχνολογίες και στρατηγικές εξοικονόμησης νερού. Αυτό περιλαμβάνει βρύσες χαμηλής ροής, συστήματα συλλογής βρόχινου νερού, ανακύκλωση «γκρίζου» νερού και τεχνικές αποτελεσματικής άρδευσης.

3. Αειφόρα υλικά: Φιλικά προς το περιβάλλον και βιώσιμα υλικά, όπως ανακυκλωμένους ή ανανεώσιμους πόρους, ξύλο υπεύθυνης προέλευσης και φιλική προς το περιβάλλον μόνωση. Αυτό μειώνει τον οικολογικό αντίκτυπο της κατασκευής και προάγει τη διατήρηση των πόρων.

Real Estate

4. Μείωση απορριμμάτων και ανακύκλωση κατά την κατασκευή και λειτουργία: Ενσωματώνουν συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων για να ενθαρρύνουν τον σωστό διαχωρισμό και πρακτικές ανακύκλωσης, μειώνοντας την ποσότητα των απορριμμάτων που αποστέλλονται στους χώρους υγειονομικής ταφής.

5. Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων: Τα πράσινα κτίρια δίνουν προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία των χρηστών, διασφαλίζοντας καλή ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων. Χρησιμοποιούν χρώματα, κόλλες και στεγανωτικά χαμηλής περιεκτικότητας σε χημικά, καθώς και κατάλληλα συστήματα εξαερισμού, για την κυκλοφορία του καθαρού αέρα και την απομάκρυνση των ρύπων.

Η συντριπτική πλειονότητα των νέων project ανάπτυξης ή ριζικής ανακαίνισης κτιρίων σχεδιάζεται με πρωταρχικό στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη δραστική μείωση του αποτυπώματος της κατασκευής και της μετέπειτα λειτουργίας του κτιρίου.

6. Επιλογή τοποθεσίας και χρήση γης: Αφορά την επιλογή τοποθεσιών που ελαχιστοποιούν την οικολογική επιβάρυνση, όπως το να παρέχουν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

7. Πράσινος χώρος και βιοποικιλότητα: Συχνά ενσωματώνουν χώρους πρασίνου, όπως κήπους, φυτεμένα δώματα και στέγες ή τοίχους με βλάστηση, για να ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα, να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και να παρέχουν φυσική μόνωση, με τα χαρακτηριστικά αυτά να συμβάλλουν επίσης στη συνολική αισθητική και ευεξία των χρηστών.

Real Estate

8. Παρακολούθηση και έλεγχοι: Προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου για τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και νερού, την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και τη συνολική απόδοση του κτιρίου. Αυτά τα συστήματα βοηθούν στον εντοπισμό ανεπαρκειών και επιτρέπουν προσαρμογές για βελτιωμένη βιωσιμότητα.

9. Πιστοποιήσεις και πρότυπα: Τα πράσινα κτίρια μπορούν να ακολουθήσουν πιστοποιήσεις και να συμμορφώνονται με αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως τα LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ή Green Star, για να αποδείξουν την προσήλωσή τους σε βιώσιμες πρακτικές και σημεία αναφοράς απόδοσης.

Real Estate

Ο εξαρχής αειφόρος σχεδιασμός είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία ενός βιώσιμου πράσινου κτιρίου. Όμως, στην ελληνική αγορά σήμερα τέτοια κτίρια είναι λιγοστά, καθώς την τελευταία δεκαετία, κατά την οποία αναπτύχθηκε η δυναμική αυτή, η αγορά στην κατασκευή νέων κτιρίων ήταν ανύπαρκτη. Αυτό όμως όχι απλώς αλλάζει… Άλλαξε ήδη!

Η συντριπτική πλειονότητα των νέων project ανάπτυξης ή ριζικής ανακαίνισης κτιρίων σχεδιάζεται με πρωταρχικό στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη δραστική μείωση του αποτυπώματος της κατασκευής και της μετέπειτα λειτουργίας του κτιρίου.

O αυξημένος βαθμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι αναγκαία συνθήκη για τις επιχειρήσεις, η οποία έχει πραγματική αξία, που δεν υπαγορεύεται μόνο από την ευθύνη για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που έχουμε όλοι.

Πολλοί, Όμως, Αναρωτιούνται Ακόμα: Έχει Αξία για την Επιχείρησή μου ή για Μένα ως Εργαζόμενο;

Καθώς τα όρια μεταξύ κατοικίας και εργασίας έχουν αρχίσει να θολώνουν και η τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει τα όρια των εννοιών «εργάζομαι» και «αποδίδω», μια μεγάλη σειρά από future-thinking επιχειρήσεις ξεκίνησαν να σχεδιάζουν χώρους εργασίας με γνώμονα τη βιωσιμότητα, προσθέτοντας αξία μέσα από ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Και αυτό γιατί τις βοηθά να βελτιώνουν την εταιρική τους εικόνα, προς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς τους πελάτες, να προσελκύουν top talents από την αγορά και να μειώνουν τα λειτουργικά κόστη τους.

Real Estate

Αυτός είναι και ο λόγος που τα πράσινα κτίρια προσφέρουν σήμερα υπερ-αποδόσεις στους ιδιοκτήτες τους. Η ζήτηση για αυτά αυξάνεται εκθετικά, καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες και επιχειρήσεις ανακαλύπτουν τα οφέλη τους και είναι έτοιμοι να πληρώσουν υψηλότερα μισθώματα για οφέλη που είναι απτά και μετρήσιμα, άρα μεταφράζονται σε αξία για τους ίδιους.

Η κίνηση αυτή ωφελεί όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά συντελεί στη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων και βοηθάει στην καλλιέργεια θετικότερης εργασιακής κουλτούρας. Επιπλέον, πελάτες και επενδυτές αναζητούν ολοένα και περισσότερο συνεργάτες που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, επομένως η επένδυση σε αυτόν τον τομέα μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση και τη διατήρησή τους.

 

Διαβάστε επίσης στην αθηΝΕΑ:

Value-Based Real Estate | Να Αγοράσω ή να Νοικιάσω Σπίτι;

Value-Based Real Estate | Πώς Επηρεάζει ο Πληθωρισμός την Αγορά Ακινήτων;

Value-Based Real Estate | Πώς Μπορώ να Επωφεληθώ από τις Τάσεις στην Αγορά Ακινήτων;

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ
Value-Based Real Estate
Value-Based Real Estate

Ο Ερρίκος Αρώνες είναι CEO της Hellenic Properties, εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, που στοχεύει σε ευκαιρίες υπεραξίας στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, διαχειριζόμενη περισσότερα από 65 εκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε έργα ανάπτυξης ακινήτων greenfield, brownfield, retrofitting και repurposing σε διάφορους τομείς και γεωγραφικές περιοχές. Έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος του family office της οικογένειας Αρώνες για περισσότερα από 20 χρόνια, εστιάζοντας κυρίως σε επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιωτικά κεφάλαια και venture capitals. Είναι κάτοχος Β.Sc. στο Management από το University of Indianapolis, Advanced Management Development Program (AMDP) στο real estate development από το Harvard Graduate School of Design και έχει ολοκληρώσει το Real Estate Executive Course του Harvard Business School. Είναι μέλος του ULI Greece & Cyprus Residential Council και κατέχει θέσεις σε διοικητικά συμβούλια, μεταξύ των οποίων στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και στο The Peoples Trust, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που συνδράμει στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της επιχειρηματικότητας.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, στο inbox σου κάθε μεσημέρι!

ΕΓΓPΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

+