Η Zωή Mετά τον Kορωνοϊό: Ποιες Είναι οι Ανησυχίες των Ειδικών

Το Μάρτιο του 2020, το Knowledge Exchange Unit in POST έθεσε σε λειτουργία μια βάση δεδομένων για την πανδημία της COVID-19 και περισσότεροι από 5.500 ειδικοί εγγράφηκαν σε αυτή. Μια ολοκληρωμένη ανάλυση και σύνθεση των 1000 απαντήσεων εκδόθηκε σε 16 αναφορές. Ωστόσο, στη συνέχεια, οι ειδικοί συμμετείχαν σε μια δεύτερη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του COVID-19 τα επόμενα 2-5 χρόνια. Σε αυτή την έρευνα απάντησαν 366 επιστήμονες. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται παρακάτω ομαδοποιημένες.

Εργασία και απασχολησιμότητα 

Οι απαντήσεις εστίασαν στην επίδραση στις επιχειρήσεις, τις αλλαγές στην εργασιακή ζωή και πώς θα επηρεαστεί η μεταχείριση των εργαζομένων.

Επιχειρήσεις

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι πιθανές επιδράσεις θα διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον κλάδο, στον οποίο δραστηριοποιούνται. Παρατηρήθηκαν ανησυχίες ότι τα επόμενα χρόνια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες θα μπορέσουν να επιβιώσουν από οποιαδήποτε οικονομική αναταραχή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μερικοί κλάδοι να κυριαρχούνται από μεγάλες, πολυεθνικές εταιρείες, αυξάνοντας τον κίνδυνο μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων. Οι ειδικοί, επίσης, σημειώνουν ότι μερικοί κλάδοι είναι πιο ευάλωτοι από άλλους και ίσως ορισμένοι από αυτούς καταρρεύσουν ολοκληρωτικά (όπως ο τουρισμός, ο κλάδος των ξενοδοχοϋπαλλήλων, οι αεροπορικές εταιρείες, ο πολιτισμός), αν δεν ληφθούν μέτρα για να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Εργασιακή ζωή

Επιπροσθέτως, πολλοί ειδικοί αναφέρουν ότι θα δημιουργηθεί μια τάση προς την εργασία εξ αποστάσεως. Εφιστούν την προσοχή ότι αυτό θα επηρεάσει την ευεξία, την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των εργαζομένων, την κουλτούρα της εταιρείας και την αποδοτικότητα. Ένα άλλο ζήτημα είναι η υγεία και η ασφάλεια, τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και στο σπίτι. Ισχυρίζονται ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία, αν οι άνθρωποι δεν έχουν την κατάλληλη υποστήριξη για να δουλεύουν εξ αποστάσεως. Ακόμα, σημειώνουν ότι τα κριτήρια υγείας και ασφάλειας θα χρειαστεί να τροποποιηθούν για να προστατεύσουν τα άτομα από τους κινδύνους μιας μελλοντικής πανδημίας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην οριστική αλλαγή του τρόπου που οι επιχειρήσεις λειτουργούν (όπως η μείωση των αλληλεπιδράσεων πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ προσωπικού και πελατών) .

Μεταχείριση των εργαζομένων

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί ανησυχούν ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί η ανεργία, με λιγότερες μόνιμες θέσεις εργασίας και περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται προσωρινά. Αυτό θα επηρεάσει με τη σειρά του την εξέλιξη της καριέρας τους, καθώς και την ικανότητα των ατόμων να αποταμιεύουν ή να αντιμετωπίζουν απρόσμενα οικονομικά ζητήματα. Ειδικότερα, οι νέοι εργαζόμενοι και όσοι βρίσκονται στο τέλος της καριέρας τους είναι αυτοί που θα κινδυνεύσουν περισσότερο από την ανεργία και τις προσωρινές δουλειές. Πιθανές επιπτώσεις όλων αυτών θα είναι η εκμετάλλευση, οι διακρίσεις, η ανισότητα, το χάσμα στις απολαβές λόγω φύλου, ειδικών ικανοτήτων, εθνικότητας και ηλικίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος της προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, για να γίνει ο χώρος εργασίας πιο δίκαιος, να ανατραπεί, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Υγεία και κοινωνική φροντίδα

Οι απαντήσεις των επιστημόνων αναφέρθηκαν στις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και τις πιθανές επιδράσεις στο σύστημα υγείας.

Επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού 

Περισσότεροι από τους μισούς τόνισαν τις πιθανές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, λόγω της πανδημίας. Οι ειδικοί προτείνουν ότι δεν είναι ξεκάθαρο ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της απομόνωσης, της απώλειας και του στρες κατά τη διάρκεια της καραντίνας.  Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι θα σημειωθεί αύξηση της μοναξιάς, της κατάθλιψης και του άγχους. Ακόμα, ορισμένες ομάδες είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν συγκριτικά με άλλες, κυρίως οι κοινότητες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την COVID-19 και/ή από το οικονομικό βάρος της καραντίνας. Αυτοί είναι άτομα με αναπηρίες, οι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με χαμηλότερα εισοδήματα και οι εθνοτικές μειονότητες. Σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, οι επιστήμονες ανησυχούν και για ενδεχόμενες επιπτώσεις στη σωματική υγεία. Σημειώνουν ότι είναι πολύ νωρίς να γνωρίζουμε αν η COVID-19 θα επηρεάσει τη σωματική υγεία των ανθρώπων για πολλά χρόνια και την ικανότητά τους να δουλεύουν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κοινωνική απομόνωση κατά τη διάρκεια της καραντίνας θα μπορούσε να επηρεάσει το αίσθημα μοναξιάς των ατόμων για πολλά χρόνια.

Επιπτώσεις στο σύστημα υγείας

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και την ετοιμότητα του συστήματος υγείας για οποιαδήποτε μελλοντική κρίση δημόσιας υγείας. Μια άλλη ανησυχία εστιάζει στον αυξημένο αριθμό θανάτων τα επόμενα χρόνια, που δεν θα οφείλονται στον κορονοϊό, αλλά στο μεγάλο όγκο ανθρώπων που περιμένουν για διαγνώσεις και εγχειρήσεις. Ακόμα, ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να παρατηρηθεί αντιμικροβιακή αντοχή την επόμενη δεκαετία, λόγω της αυξημένης χρήσης αντιβιοτικών και αντιικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η πανδημία μπορεί να οδηγήσει σε θετικές τεχνολογικές καινοτομίες, που θα διευκολυνθούν από τον καλύτερο διαμοιρασμό δεδομένων και μια ξαφνική αύξηση στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους γιατρούς.

Έρευνα και ανάπτυξη 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων εστίασαν στην έρευνα για μελλοντικές κρίσεις δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη των τεχνολογιών του μέλλοντος.

Μελλοντικές κρίσεις

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι κυβερνήσεις είναι πολύ πιθανό τα επόμενα χρόνια να υποστηρίξουν το σχεδιασμό για έκτακτες ανάγκες και τις ασκήσεις για τη διαχείριση κινδύνων. Υποστηρίζουν ότι θα πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη έρευνα στον τομέα των συμπεριφορικών επιστημών και της δημόσιας υγείας, βάσει των μαθημάτων από την πανδημία της COVID-19.

Μελλοντικές τεχνολογίες

Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι οι αναταραχές στην εκπαίδευση και την εργασία λόγω της πανδημίας ίσως οδηγήσουν σε καινοτομίες σε διάφορες τεχνολογίες. Ίσως αυξηθεί η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο εργασίας, μαζί με τη δημιουργία εξοπλισμού που να υποστηρίζει την εργασία και εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

Κοινωνία και κοινότητα 

Οι απαντήσεις των ειδικών εστιάζουν στην κοινωνική συνοχή και στην μοναξιά και την απομόνωση.

Κοινωνική συνοχή

Οι συμμετέχοντες ανησυχούν ότι τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί η εμπιστοσύνη στην κοινωνία λόγω της πανδημίας της COVID-19. Υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι θα εμπιστεύονται λιγότερο ο ένας τον άλλον, καθώς θα έχουν και λιγότερη εμπιστοσύνη στη Δημοκρατία, τους πολιτικούς και τους επιστήμονες. Αυτό ίσως οδηγήσει σε μια πιο ατομικιστική συμπεριφορά και μειωμένη κοινωνική συνοχή.

Μοναξιά και απομόνωση

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κοινωνική απομόνωση κατά τη διάρκεια της καραντίνας θα μπορούσε να επηρεάσει το αίσθημα μοναξιάς των ατόμων για πολλά χρόνια. Επίσης, υποστηρίζουν ότι οι διαρκείς απαγορεύσεις λόγω της COVID-19 (όπως ο περιορισμός των ταξιδιών) θα μπορούσε να οδηγήσει στη συναισθηματική απομάκρυνση των ανθρώπων από τις οικογένειες και τους φίλους τους για πολύ καιρό.

Οικονομία

Τα επόμενα 2-5 χρόνια αναμένεται βραχυπρόθεσμη ύφεση, ακολουθούμενη από μια αργή αποκατάσταση την επόμενη δεκαετία. Τονίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ύφεσης, θα αυξηθεί η φτώχεια. Επίσης, θα βαθύνει το χάσμα της ευμάρειας, με κάποιους να αυξάνουν την περιουσία τους κι άλλους να βιώνουν σημαντική μείωση. Επιπλέον, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα έξοδα του κράτους είναι πιθανό να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, με ταυτόχρονο περιορισμό των εσόδων, λόγω της μείωσης των φόρων.

To άρθρο της Ελίζας Σακκά δημοσιεύθηκε στο Thrive Global στις 21 Οκτωβρίου.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

Η αποστολή του Thrive Global είναι να τερματίσει την επιδημία του στρες και της εξουθένωσης προσφέροντας επιστημονικές, εφαρμόσιμες λύσεις που ενισχύουν την ευεξία και μαζί την αποδοτικότητα και σε βοηθούν να αλλάξεις πεποιθήσεις και συμπεριφορές και να περάσεις από τη θεωρία στην πράξη, διαμορφώνοντας νέες συνήθειες προκειμένου να κατακτήσεις την πολυπόθητη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Ιδρύθηκε από την Arianna Huffington στις ΗΠΑ το 2016 και, μέσα σε ένα χρόνο, κατάφερε να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στα προγράμματα ευεξίας, έχοντας πελάτες που διακρίνονται για το εργασιακό τους περιβάλλον. Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2018 και είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια καινοτομία έρχεται στην χώρα μας, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα. Μάθε περισσότερα στο www.thriveglobal.gr.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, στο inbox σου κάθε μεσημέρι!

ΕΓΓPΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

+